HHP: Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 575,000 CP

07-05-2020 09:38:00+07:00
07/05/2020 09:38 0
  •  

HHP: Trần Kim Gia - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 575,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Kim Gia
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HHP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 920,000 CP (tỷ lệ 5.11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 575,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển nhượng cổ phần
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/05/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/06/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang