HHR: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

19-05-2020 14:15:00+07:00
19/05/2020 14:15 0
  •  

HHR: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

.

Tài liệu đính kèm:
1.HHR_2020.5.19_236a5d4_NDKCCTHQNCTky.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang