HHR: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

04-05-2020 15:00:00+07:00
04/05/2020 15:00 0
  •  

HHR: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.HHR_2020.5.4_8ba3904_11492bn_20200429_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang