HNB: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2020

07-05-2020 14:59:00+07:00
07/05/2020 14:59 0
  •  

HNB: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.HNB_2020.5.7_d8aaf4c_1895v_20200506_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang