HNG muốn huy động 200 tỷ đồng bằng trái phiếu

25-05-2020 11:27:06+07:00
25/05/2020 11:27 0
  •  

HNG muốn huy động 200 tỷ đồng bằng trái phiếu

Ngày 20/05, HĐQT của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 200 tỷ đồng.

Huy động 200 tỷ đồng bằng phát hành trái phiếu riêng lẻ 

Đây là lượng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định với tổng giá trị tối đa 200 tỷ đồng. Mục đích phát hành lần này nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của HNG.

Trước đó vào ngày 31/12/2019, phía HNG đã thực hiện mua lại 240 tỷ đồng trái phiếu trước hạn đối với lượng trái phiếu nắm giữ bởi Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNX: NVB). Những trái phiếu này nằm trong số 1,700 tỷ đồng trái phiếu được phát hành ngày 17/11/2015 (đáo hạn 17/12/2021). Sau đợt mua lại này, không còn trái phiếu nào trong đợt phát hành kể trên vẫn còn lưu hành.

Đây là một bước chuyển lớn trong tình hình tài chính của HNG trong năm 2019, khi mà thời điểm đầu năm doanh nghiệp này vẫn còn gánh lượng nợ vay từ phát hành trái phiếu đến hơn 4,190 tỷ đồng. Trong năm 2019 vừa qua, hơn 2,220 tỷ đồng trái phiếu đã được chuyển đổi thành gần 222 triệu cp cho trái chủ là CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) vào tháng 8.

*HNG sạch nợ trái phiếu trong ngày đầu năm 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Nhờ hoàn tất chuyển nhượng một số công ty con, HNG đã dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng, giúp giảm đáng kể áp lực về chi phí lãi vay của Công ty.

Qua đó, HNG đã đề ra chỉ tiêu 4,307 tỷ đồng doanh thu thuần cho năm 2020, tương ứng gấp 2.4 lần so với kết quả đạt được ở năm trước, đồng thời đặt mục tiêu thoát lỗ với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 566 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của HNG. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: HNG

*HNG sẽ hái ‘quả ngọt’ trong năm 2020 nhờ vườn cây ăn trái?

Trong quý đầu tiên năm 2020, HNG ghi nhận kết quả khả quan với hơn 666 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi cùng kỳ và có lãi 1.8 tỷ đồng sau 6 quý thua lỗ liên tiếp.

*HNG lãi trở lại nhờ Thadi 'kéo' qua mùa dịch

*Thaco muốn gom thêm gần 26 triệu cp HNG
 

Duy Na

FILI


HNG khởi đầu năm 2019 với hơn 4,120 tỷ đồng trái phiếu trong bảng cân đối kế toán thì đến cuối năm đã “sạch” hoàn toàn.

Nông trường của HNG. Ảnh: Internet

Ngày 31/12 vừa qua, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) đã hoàn tất mua lại 240 tỷ đồng trái phiếu trước hạn đối với lượng trái phiếu nắm giữ bởi Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNXNVB).

Những trái phiếu này nằm trong số 1,700 tỷ đồng trái phiếu được phát hành ngày 17/11/2015 (đáo hạn 17/12/2021). Đây là các trái phiếu (Việt Nam Đồng) không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán. Sau đợt mua lại vừa rồi, không còn trái phiếu nào trong đợt phát hành kể trên vẫn còn lưu hành.

HNG khởi đầu năm 2019 với hơn 4,120 tỷ đồng trái phiếu trong bảng cân đối kế toán thì đến cuối năm đã “sạch” hoàn toàn.

Nông trường của HNG. Ảnh: Internet

Ngày 31/12 vừa qua, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) đã hoàn tất mua lại 240 tỷ đồng trái phiếu trước hạn đối với lượng trái phiếu nắm giữ bởi Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNXNVB).

Những trái phiếu này nằm trong số 1,700 tỷ đồng trái phiếu được phát hành ngày 17/11/2015 (đáo hạn 17/12/2021). Đây là các trái phiếu (Việt Nam Đồng) không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán. Sau đợt mua lại vừa rồi, không còn trái phiếu nào trong đợt phát hành kể trên vẫn còn lưu hành.

HNG khởi đầu năm 2019 với hơn 4,120 tỷ đồng trái phiếu trong bảng cân đối kế toán thì đến cuối năm đã “sạch” hoàn toàn.

Nông trường của HNG. Ảnh: Internet

Ngày 31/12 vừa qua, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) đã hoàn tất mua lại 240 tỷ đồng trái phiếu trước hạn đối với lượng trái phiếu nắm giữ bởi Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNXNVB).

Những trái phiếu này nằm trong số 1,700 tỷ đồng trái phiếu được phát hành ngày 17/11/2015 (đáo hạn 17/12/2021). Đây là các trái phiếu (Việt Nam Đồng) không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán. Sau đợt mua lại vừa rồi, không còn trái phiếu nào trong đợt phát hành kể trên vẫn còn lưu hành.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang