HTI: Kế hoạch kinh doanh đi ngang, chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 14%

18-05-2020 16:07:26+07:00
18/05/2020 16:07 0
  •  

HTI: Kế hoạch kinh doanh đi ngang, chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 14%

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 đạt hơn 373 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 74 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức là 14%.

Hình minh họa

Năm 2020, HTI cho biết sẽ phối hợp với VETC (đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động) và nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị rà soát, dự trù tất cả các trường hợp rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống thu phí tự động, xây dựng các phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

Về giá vé thu phí, Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc từ ngày 01/01/2020. Theo HTI, cơ bản mức giá tối đa bằng với mức thu hiện tại của trạm thu phí, do đó khách hàng không có ý kiến thắc mắc gì liên quan đến giá vé. Trong năm 2019, doanh thu phí đã đem về cho HTI 379 tỷ đồng.

Đối với công trình xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý, Công ty đã làm việc với các nhà thầu quyết toán phần khối lượng đã thực hiện và tổng hợp chi phí đến ngày 31/12/2019 với tổng chi phí hơn 140 tỷ đồng làm cơ sở để đàm phán với nhóm công tác liên ngành của thành phố chấm dứt hợp động trước thời hạn. Công tác thi công xây lắp dự án trên vẫn đang tạm ngưng.

Cho năm 2020, Ban lãnh đạo HTI đặt chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm hơn 471 tỷ đồng. Tổng doanh thu và lãi trước thuế ước đạt hơn 373 tỷ đồng và gần 74 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và xấp xỉ thực hiện năm trước. Tỷ lệ chia cổ tức là 14%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của HTI
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HT1

Năm 2019 vừa qua, HT1 đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cổ đông giao phó. Trong đó, doanh thu đem về gần 384 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 74 tỷ đồng, lần lượt vượt 6% và 1% so với kế hoạch.

Tình hình kinh doanh của HTI khá bình lặng trong những năm gần đây khi doanh thu lợi nhuận không có nhiều biến động về mặt con số.

Kết quả kinh doanh của HTI từ 2016-2019. Đvt: Triệu đồng

Trong những đợt chi trả cổ tức gần đây, Công ty đều thanh toán bằng tiền cho cổ đông. Sau kết quả kinh doanh năm 2019, ban lãnh đạo HTI đề ra phương án chi án chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 22% vốn điều lệ, trong đó đã tạm ứng 10%.

Lịch sử chi trả cổ tức của HTI
Nguồn: VietstockFinance

Cuộc họp thường niên 2020 của cổ đông HTI dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/06 tới. Ngoài bàn về tình hình kinh doanh của Công ty, Đại hội sẽ thực hiện bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang