KBC: Thông báo thay đổi việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

06-05-2020 15:51:00+07:00
06/05/2020 15:51 0
  •  

KBC: Thông báo thay đổi việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo thay đổi việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200506_20200506 - KBC - CBTT vv thay doi Chot DS CD de tham du DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang