Năm 2020, Đường sắt Nghệ Tĩnh đặt kế hoạch tăng 17% lợi nhuận

11-05-2020 13:28:52+07:00
11/05/2020 13:28 0
  •  

Năm 2020, Đường sắt Nghệ Tĩnh đặt kế hoạch tăng 17% lợi nhuận 

CTCP Đường sắt Nghệ Tĩnh (UPCoM: NTR) dự kiến mang về hơn 140 tỷ đồng doanh thu và hơn 3.6 tỷ đồng lãi sau thuế trong năm 2020, lần lượt tăng trưởng 13% và 17%.

Năm 2020, NTR được giao chỉ tiêu sản xuất công ích hơn 132 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cuối năm 2019. Đối với sản xuất ngoài công ích, Công ty cho biết sẽ tìm kiếm, khai thác công trình ngoài, tuy nhiên công tác này có thể gặp thách thức lớn do cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu lợi nhuận năm dự kiến bị ảnh hưởng bởi việc mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5.5% so với năm 2019. Cụ thể các yếu tố như chế độ bảo hiểm, công đoàn, chế độ tiền lương... tương ứng sẽ tăng theo.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTR dự kiến diễn ra vào ngày 20/05.

Theo tài liệu họp, ban lãnh đạo NTR đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 đạt hơn 140 tỷ đồng với doanh thu trong công ích hơn 120 tỷ đồng và doanh thu ngoài công ích 20 tỷ đồng. Lãi sau ước đạt 3.63 tỷ đồng và cổ tức chi trả vào mức 12.5%. Kế hoạch của NTR tăng 13% về doanh thu và 17% về lợi nhuận so với kết quả năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của NTR. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTR
Kết quả kinh doanh năm 2019 của NTR
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của NTR

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang