Năng lượng Vinaconex dự lãi tăng 54% trong năm 2020, muốn lên HOSE

08-05-2020 15:17:20+07:00
08/05/2020 15:17 0
  •  

Năng lượng Vinaconex dự lãi tăng 54% trong năm 2020, muốn lên HOSE

Ban lãnh đạo Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu và thu nhập hợp nhất tổng cộng gần 860 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 338 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (UPCoM: VCP) gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 do điều kiện thủy văn không thuận lợi dẫn đến sản lượng phát điện không đạt kế hoạch đề ra.

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo đã phải xin ý kiến cổ đông điều chỉnh hạ các mức chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2019, vốn trước đó được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên. Chẳng hạn, chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập hạ gần 33% xuống còn 411 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hạ gần 17% xuống còn xấp xỉ 219 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của VCP trong năm 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên của VCP

Việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh của VCP được thực hiện vào cuối tháng 11/2019. Theo đó, doanh nghiệp này báo cáo các con số kết quả kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Cho năm 2020, Ban lãnh đạo VCP cho biết sẽ đảm bảo điều kiện chạy máy và bán điện được thông suốt đối với các Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Hệ thống Cửa nhận nước, Trạm phân phối và Đường dây 110 KV Cửa Đạt - Thọ Xuân - Ba Chè.

Tình hình thủy văn cũng sẽ được chú trọng dự báo và trao đổi với cơ quan chức năng về việc điều tiết nước và khả năng được sử dụng nguồn nước của hồ chứa Cửa Đạt cho phát điện để có kế hoạch phát đạt sản lượng cao nhất.

Ban lãnh đạo Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu và thu nhập hợp nhất tổng cộng gần 860 tỷ đồng trong 2020, hơn gấp đôi so với năm trước và lợi nhuận sau thuế gần 338 tỷ đồng, tăng 54%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VCP
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên của VCP

VCP cũng dự tính triển khai kế hoạch M&A đối với 4 đơn vị là Công ty TNHH Thủy Điện Đăk Robaye, Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lô 4, Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba, CTCP Thủy điện Nậm La.

Công ty lên kế hoạch huy động đến 900 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn của các trái phiếu dự kiến sẽ là 4 năm.

Đáng chú ý, phía Ban lãnh đạo VCP bày tỏ mong muốn tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu lên sàn GDCK TP.HCM (HOSE), theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 2/2020.

Về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2019 cho cổ đông, HĐQT VCP sẽ đệ trình 2 phương án chia cổ tức: (1) bao gồm cổ tức tiền mặt tỷ lệ 12% và cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20%; (2) cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 32%.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang