NKG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

07-05-2020 13:44:00+07:00
07/05/2020 13:44 0
  •  

NKG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200507_20200507 - NKG - CBTT NQ HDQT VV TO CHUC DAI HOI DONG CO DONG 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang