NTL: Thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

12-05-2020 15:41:00+07:00
12/05/2020 15:41 0
  •  

NTL: Thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

 Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo hủy DSNSHCK để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200512_20200512 - NTL - Huy danh sach chot ngay DKCC 25.03.2020 tham du DHDCD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang