NTL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

15-05-2020 18:03:00+07:00
15/05/2020 18:03 0
  •  

NTL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200515_20200515 - NTL - TB DKCC to chuc DHDCD thuong nien nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang