NTW: Ngô Dương Đại - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 4,305 CP

15-05-2020 14:51:00+07:00
15/05/2020 14:51 0
  •  

NTW: Ngô Dương Đại - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 4,305 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Dương Đại
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: NTW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13,595 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,405 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,305 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17,900 CP (tỷ lệ 0.18%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: giá mua chưa phù hợp với dự kiến
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/04/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/05/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang