PDT: Trung tâm lưu ký chứng khoán hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông

29-05-2020 16:46:00+07:00
29/05/2020 16:46 0
  •  

PDT: Trung tâm lưu ký chứng khoán hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông

.

Tài liệu đính kèm:
1.PDT_2020.5.29_fa29545_2584v_20200528_1.PDF

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang