PME sắp chia cổ tức tiền mặt 30%

07-05-2020 13:28:22+07:00
07/05/2020 13:28 0
  •  

PME sắp chia cổ tức tiền mặt 30%

Ngày 05/05/2020, HĐQT của CTCP Pymepharco (HOSE: PME) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Dự kiến thanh toán từ ngày 02/06.

Như vậy cổ đông nắm giữ một cổ phiếu sẽ nhận được 3,000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 21/05, thanh toán dự kiến từ ngày 02/06/2020.

Kết thúc năm 2019, PME đạt doanh thu thuần gần 1,847 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 321 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 4% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của PME
Nguồn: BCTN 2019 của PME

Sang quý 1/2020, PME ghi nhận doanh thu thuần gần 479 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 8% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của PME. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của PME

*Pymepharco: Lãi quý 1 đạt hơn 75 tỷ đồng

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang