PRT lên kế hoạch lãi sau thuế giảm đến 42% trong năm 2020

28-05-2020 15:35:31+07:00
28/05/2020 15:35 0
  •  

PRT lên kế hoạch lãi sau thuế giảm đến 42% trong năm 2020

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (UPCoM: PRT) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Tổng Công ty lên kế hoạch đi lùi cả về doanh thu lẫn lợi nhuận trong năm nay.

Cụ thể, PRT đề ra chỉ tiêu 1,602 tỷ đồng tổng doanh thu thuần và 174 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho kế hoạch hợp nhất năm 2020, tương ứng giảm 4% về doanh thu và giảm 42% về lợi nhuận so với kết quả đạt được ở năm trước. Ngoài ra, PRT cũng dự kiến sẽ dành ra 90 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, tương ứng với tỷ lệ 3% trên mệnh giá cổ phiếu.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của PRT
Đvt: Đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của PRT

Đối với năm 2019, theo PRT, việc thay đổi chính sách của Nhà nước đã khiến Tổng Công ty phải trích lập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư vào các doanh nghiệp khác. Qua đó, Tổng Công ty đã không đạt chỉ tiêu kinh doanh đối với BCTC riêng. Tuy nhiên, xét trên BCTC hợp nhất thì Tổng Công ty vẫn vượt kế hoạch với 1,674 tỷ đồng tổng doanh thu và 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện chia cổ tức với tỷ lệ 1% trong năm vừa qua, tương ứng thực hiện 20% kế hoạch chia cổ tức cho năm 2019.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang