Sau kiểm toán, DLG chuyển từ lãi 105 tỷ sang lỗ trong năm 2019

21-05-2020 09:07:35+07:00
21/05/2020 09:07 2
  •  

Sau kiểm toán, DLG chuyển từ lãi 105 tỷ sang lỗ trong năm 2019

Sau kiểm toán, CTCP Tập đoàn Đức Long - Gia Lai (HOSE: DLG) bất ngờ chuyển từ lãi 105 tỷ đồng thành lỗ ròng 1.3 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm chủ yếu liên quan đến khoản chi phí đi vay vượt mức.

Phía kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ rằng khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2019, DLG chưa loại trừ khoản tiền hơn 129 tỷ đồng chi phí đi vay vượt mức quy định.

KHÓA HỌC ONLINE

Chứng khoán Cơ bản

  • Khai giảng: 25/5/2020
  • Ưu đãi 50% ++

Hotline: 0908 16 98 98

>>Đăng ký ngay

Nếu thực hiện đúng quy định thì trên BCTC kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, khoản chi phí thuế TNDN sẽ tăng thêm gần 21 tỷ đồng và khoản lãi sau thuế TNDN sẽ giảm gần 21 tỷ đồng. Đồng thời, tại ngày 31/12/2019, khoản dự phòng phải trả ngắn hạn sẽ có giá trị gần 21 tỷ đồng và khoản lãi sau thuế chưa phân phối sẽ thể hiện con số lãi lũy kế gần 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán nhấn mạnh khoản nợ phải thu Tập đoàn Xây dựng Cầu đường, Thủy lợi, Daohuensong liên quan đến hợp đồng hợp tác về việc hợp tác xây dựng 5 cây cầu bê tông tại Lào là hơn 121 tỷ đồng. Theo hợp đồng thì Daohuensong sẽ thanh toán khoản nợ trên cho DLG khi được chủ dự án thanh toán. Cho đến thời điểm hiện nay, DLG vẫn chưa thu hồi được khoản nợ này.

Tại thời điểm 31/12/2019, DLG đã cho một số tổ chức, cá nhân vay gần 2,400 tỷ đồng (tương đương 27.85% tổng giá trị tài sản). Kiểm toán chỉ ra đây là các khoản cho vay không có tài sản đảm bảo.

Đáng chú ý, DLG vẫn chưa thanh toán hầu hết các khoản đi vay đến hạn trả (nợ trái phiếu đến hạn, nợ vay ngân hàng và nợ một số tổ chức). Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể và khả năng hoạt động liên tục. Theo đó, khả năng hoạt động của DLG phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai và/hoặc kết quả thỏa thuận với các chủ nợ về việc gia hạn/cơ cấu lại nợ gốc, nợ lãi, giảm lãi,… để đảm bảo Công ty có đủ nguồn lực tiếp tục hoạt động bình thường trong các năm tiếp theo.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán của DLG
Nguồn: DLG

Như vậy kết quả năm 2019, DLG đã chuyển từ lãi ròng gần 105 tỷ đồng trong báo báo tự lập thành lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng.

Đến thời điểm 31/12/2019, khoản nợ phải trả đang ở mức 5,184 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 2,761 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 2,423 tỷ đồng.

*DLG: Lãi ròng quý 4/2019 hơn 10 tỷ đồng, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ

*Đức Long Gia Lai lỗ quý 1 hơn 47 tỷ đồng, nặng nhất kể từ khi niêm yết

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang