SFG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Dự án Bồn rửa hóa chất và Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Dây chuyền phân bón lá Yogen

15-05-2020 11:06:00+07:00
15/05/2020 11:06 0
  •  

SFG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Dự án Bồn rửa hóa chất và Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Dây chuyền phân bón lá Yogen

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai Dự án Bồn rửa hóa chất  và Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp Dây chuyền phân bón lá Yogen như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200515_20200515 - SFG - NQ HDQT so 12.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang