SWC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP QL Quỹ ĐT MB(MB Capital) và Quỹ ĐT Giá trị MB Capital(MBVF),Quỹ ĐT tăng trưởng MB Capital(MBGF)

06-05-2020 09:53:00+07:00
06/05/2020 09:53 0
  •  

SWC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP QL Quỹ ĐT MB(MB Capital) và Quỹ ĐT Giá trị MB Capital(MBVF),Quỹ ĐT tăng trưởng MB Capital(MBGF)

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP QL Quỹ ĐT MB(MB Capital) và Quỹ ĐT Giá trị MB Capital(MBVF),Quỹ ĐT tăng trưởng MB Capital(MBGF)
- Mã chứng khoán: SWC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,617,800 CP (tỷ lệ 9.86%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,617,800 CP (tỷ lệ 5.39%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/04/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang