TA3: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (MCK: TA3)

25-05-2020 18:23:00+07:00
25/05/2020 18:23 0
  •  

TA3: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (MCK: TA3)

Tài liệu đính kèm:
1.TA3_2020.5.25_c3091f3_473tb_20200525_1.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang