TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Taniservice. JSC

11-05-2020 16:01:00+07:00
11/05/2020 16:01 0
  •  

TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Taniservice. JSC

Taniservice. JSC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200511_20200511 - TIX - BCKQ GD CP to chuc co lien quan Taniservice.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang