TLD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

06-05-2020 17:40:00+07:00
06/05/2020 17:40 0
  •  

TLD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200506_20200506 - TLD - TB thoi gian to chuc DHDCDTN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang