TPBank muốn tăng vốn thêm 1,633 tỷ đồng trong năm 2020

29-05-2020 11:50:28+07:00
29/05/2020 11:50 2
  •  

TPBank muốn tăng vốn thêm 1,633 tỷ đồng trong năm 2020 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8,566 tỷ đồng lên 10,200 tỷ đồng trong năm 2020 thông qua phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, cổ đông TPBank đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%/mệnh giá/tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận thêm 20 cp mới.

Cụ thể, để tăng vốn điều lệ, HĐQT TPBank dự kiến phát hành thêm 163.31 triệu cp phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10,000 đồng/cp. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1,633 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau khi trích lập các quỹ (theo báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 của TPBank).

Theo TPBank, mục đích của việc tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về năng lực tài chính, tăng trưởng nguồn vốn trung dài hạn để phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang