TPC: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

25-05-2020 17:12:00+07:00
25/05/2020 17:12 0
  •  

TPC: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu chức danh các Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200525_20200525 - TPC - CBTT Bien Ban Hop BKS.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang