TPC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

25-05-2020 13:59:00+07:00
25/05/2020 13:59 0
  •  

TPC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200525_20200525 - TPC - NQ HDQT Ve Bau Chu Tich HDQT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang