Transimex: Muốn huy động 400 tỷ đồng, lên kế hoạch lãi 2020 tăng 44%

30-05-2020 14:12:00+07:00
30/05/2020 14:12 3
  •  

Transimex: Muốn huy động 400 tỷ đồng, lên kế hoạch lãi 2020 tăng 44%

CTCP Transimex (HOSE: TMS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020 với chỉ tiêu lãi trước thuế đạt hơn 368 tỷ đồng (cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây), tăng 44% so với thực hiện năm trước.

Bên cạnh đó, TMS cũng lên kế hoạch doanh thu thuần đạt gần 2,279 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2019.

Kế hoạch và thực hiện lãi trước thuế của TMS qua các năm. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance, Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 của TMS

HĐQT TMS cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó, TMS dự kiến sẽ chi hơn 163 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 20% và chi hơn 29 tỷ đồng để trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019, TMS dự kiến sẽ trích quỹ đầu tư phát triển kinh doanh hơn 21 tỷ đồng và chi gần 142 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 20% (5% tiền mặt và 15% cổ phiếu).

Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới

HĐQT TMS trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nhằm mục đích sinh lời, TMS chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh bất động sản, mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản như đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản.

Ngoài ra, TMS muốn bổ sung thêm ngành sản xuất điện. Lý do là thực hiện bán điện phát dư từ hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Trung tâm kho cảng ICD Transimex và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics và các địa điểm khác của Công ty có hệ thống điện năng lượng măt trời cho Công ty Điện lực.

Huy động vốn khoảng 400 tỷ đồng cho giai đoạn 2020-2021

HĐQT TMS cũng trình ĐHĐCĐ thông qua các phương án huy động vốn (thực hiện một trong các phương án hoặc kết hợp đồng thời nhiều phương án) cho tổng nhu cầu dự kiến cho giai đoạn 2020-2021 là 400 tỷ đồng.

Đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, TMS dự kiến sẽ phát hành 2 triệu trái phiếu (mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu), tương đương với tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng chia đôi làm 2 đợt (quý 4/2020 và quý 3/2021). Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất 6%/năm. Dự kiến phát hành trong năm 2020 và 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mục đích cho đợt phát hành này là huy động vốn đầu tư cho các dự án trung tâm Logistics trong giai đoạn 2020-2021 và bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty.

Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán tối đa bằng 15% tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương khoảng 13.05% tổng số cổ phiếu lưu hành sau phát hành. Giá chào bán không thấp hơn 1.3 lần giá trị sổ sách của cổ phần trên BCTC hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến thời điểm phát hành.

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành ước tính tại thời điểm cuối năm 2020 là 80.8 triệu cp, số tiền thu được ước khoảng 418 tỷ đồng. Mục đích TMS phát hành là huy động vốn để thanh toán gốc Trái phiếu TMS 2019 khi đáo hạn, đồng thời cũng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phương án cuối cùng TMS đưa ra là phát hành trái phiếu trơn. Số lượng trái phiếu TMS phát hành tối đa 400 trái phiếu (mệnh giá 1 tỷ đồng), tương đương với tổng giá trị 400 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu từ 3-7 năm theo lãi suất thị trường. Mục đích TMS phát hành là đầu tư các dự án, bổ sung nguồn vốn và tái cơ cấu một số nguồn vốn hoạt động của Công ty.

Các dự án đầu tư của TMS

Ngoài ra, HĐQT TMS còn trình ĐHĐCĐ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự phòng cho trường hợp tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt giới hạn tối đa 49%, có thể phát sinh trong quá trình chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 vào tháng 6/2020. TMS dự kiến chào bán tối đa hơn 4 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng) trong năm 2020 ngay khi có kết quả chuyển đổi đợt 2 trái phiếu TMSCB2017 thành cổ phiếu và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến chấp thuận.

TMS cũng dự kiến sẽ không thực hiện tiếp việc phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu trơn TMSBond2019 còn lại của phương án phát hành trước đó do Công ty đã tìm được nguồn vốn vay thay thế với các điều kiện và các khoản tốt hơn (bên cho vay là Công ty Ryobi Holding.,Ltd).

Trên thị trường, giá cổ phiếu TMS hiện đang giao dịch quanh mức 25,500 đồng/cp, nhích nhẹ 2% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân đạt gần 4,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu TMS từ đầu năm 2020 đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang