TXM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

29-05-2020 17:03:00+07:00
29/05/2020 17:03 0
  •  

TXM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.TXM_2020.5.29_5f1a4f7_THONGBAO425.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang