VAF: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

18-05-2020 15:01:00+07:00
18/05/2020 15:01 0
  •  

VAF: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200518_20200518 - VAF - CBTT NQ HDQT vv trieu tap DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang