VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

22-05-2020 17:23:00+07:00
22/05/2020 17:23 0
  •  

VAF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã CK: VAF) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200522_20200522 - VAF - TB ngay dkcc chot ds tham du DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang