VCS: CTCP VICOSTONEđã mua 4,800,000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

06-05-2020 11:02:00+07:00
06/05/2020 11:02 0
  •  

VCS: CTCP VICOSTONEđã mua 4,800,000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP VICOSTONE
- Mã chứng khoán: VCS
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,800,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,800,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,800,000 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Quỹ đầu tư phát triển hoặc các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/04/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/04/2020
- Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang