VIB lên kế hoạch lãi sau thuế gần 3,890 tỷ đồng

28-05-2020 10:39:48+07:00
28/05/2020 10:39 3
  •  

VIB lên kế hoạch lãi sau thuế gần 3,890 tỷ đồng

Theo thông tin từ Báo cáo thường niên 2019 của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (UPCoM: VIB), VIB đặt kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt 3,884 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019. 

Năm 2020 là năm thứ 4 của quá trình chuyển đổi, VIB sẽ lên kế hoạch đảm bảo tiếp tục tăng trưởng 20%-30%/năm ở các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.

Ngân hàng đề ra các chỉ tiêu năm 2020 đều tăng trưởng so với kết quả thực hiện được trong năm 2019. Lợi nhuận sau thuế 2020 dự kiến đạt 3,884 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019.

Tổng dư nợ tín dụng (gồm cho vay khách hàng, trái phiếu doanh nghiệp và mua nợ) dự kiến tăng trưởng 25%, đạt 165,685 tỷ đồng. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng thực tế còn phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Huy động vốn (bao gồm huy động tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) dự kiến tăng 19%, dự kiến đạt 166,120 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 22%, mục tiêu đạt 225,000 tỷ đồng. 

Trong quý 1/2020, hoạt động kinh doanh của VIB nhìn chung đều cho kết quả khả quan. Thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 1,799 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi hơn 51 tỷ đồng, gấp 36 lần cùng kỳ. 

Lợi nhuận trước và sau thuế quý 1/2020 của VIB tăng 33% so với cùng kỳ, đạt lần lượt 1,075 tỷ đồng và 860 tỷ đồng. 

Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng tại thời điểm cuối quý 1/2020 đạt lần lượt 134,863 tỷ đồng và 123,195 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng kiểm soát ở mức 1.8%, trong bối cảnh không còn dư nợ tại VAMC. Tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II ở mức 9.5%.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang