VietinBank để ngỏ kế hoạch lợi nhuận 2020

23-05-2020 15:04:13+07:00
23/05/2020 15:04 1
  •  

VietinBank để ngỏ kế hoạch lợi nhuận 2020

Sáng ngày 23/05/2020, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Ngân hàng để ngỏ kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2020 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận còn lại 2019 không chia cổ tức hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngân hàng để ngỏ mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 do phụ thuộc vào diễn biến và tác động của dịch Covid-19 và cơ cở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

Ngân hàng đề ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 4-8.5%. Tăng trưởng tín dụng 8.5% là hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu/ dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2020 sẽ được kiểm soát dưới 2%.

Tăng trưởng huy động vốn từ 5-10%, phù hợp với sử dụng vốn và tốc độ tăng trưởng tín dụng.

VietinBank dự kiến giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2019 sau khi trích lập các quỹ, không chia cổ tức hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu. 

Ngân hàng cũng đã mua lại 3,100 tỷ đồng trái phiếu VAMC trong những tháng đầu năm và đưa tổng trái phiếu VAMC nắm giữ về mức 9,000 tỷ đồng. Tỷ lệ đã trích lập dự phòng cho trái phiếu VACM là 50%.

Kết thúc quý 1/2020, VietinBank tăng 36% trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên gần 4,393 tỷ đồng, đã làm giảm 60% lợi nhuận thuần từ kinh doanh. Kết quả, lợi nhuận trước thuế chỉ còn hơn 2,974 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/03/2020, tổng tài sản của VietinBank còn hơn 1.2 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng còn hơn 923,623 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng ở mức 895,751 tỷ đồng. Tổng nợ xấu của VietinBank tăng 56% so với đầu năm khiến tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1.16% lên mức 1.83%.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang