Vinaconex: Doanh thu tài chính tăng vọt, lãi ròng quý 1/2020 vẫn giảm 25%

08-05-2020 14:34:52+07:00
08/05/2020 14:34 1
  •  

Vinaconex: Doanh thu tài chính tăng vọt, lãi ròng quý 1/2020 vẫn giảm 25%

Doanh thu thuần giảm trong khi các chi phí đều tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến lãi ròng quý 1/2020 của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNXVCG) giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, ở mức gần 67 tỷ đồng.

Trong kỳ, VCG ghi nhận gần 1,001 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 40% và gần 894 tỷ đồng giá vốn hàng bán, giảm 39% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu chính từ hoạt động xây lắp (522 tỷ đồng) giảm 43%, doanh thu từ kinh doanh bất động sản (53 tỷ đồng) giảm 78%, doanh thu sản xuất công nghiệp (147 tỷ đồng) giảm 30%.

Lãi gộp của VCG theo đó giảm 46% so với cùng kỳ, còn 196 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm từ 12% xuống còn 11%.

Đáng chú ý, VCG ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến, gấp 15.5 lần quý 1/2019, đạt hơn 678 tỷ đồng chủ yếu nhờ có hơn 633 tỷ đồng lãi từ hoạt động thoái vốn các khoản đầu tư.

Dù vậy, các khoản chi phí đều tăng mạnh và lãi từ công ty liên doanh, liên kết (716 triệu đồng) giảm đến 98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp (574 tỷ đồng) gấp 6.9 lần cùng kỳ chủ yếu do trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 495 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoàn nhập dự phòng hơn 2 tỷ đồng.

Chính vì thế, lãi ròng của VCG vẫn giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 67 tỷ đồng.

Tổng tài sản của VCG tính đến ngày 31/03/2020 giảm 9% so với đầu năm chủ yếu do các khoản tiền và tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn, phải thu ngắn hạn và dài hạn cùng với hàng tồn kho đều giảm.

Bên cạnh đó, VCG cũng có nợ phải trả giảm 15% so với đầu năm do phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn và dư nợ vay ngắn hạn đều giảm đáng kể.

So với đầu năm 2020, thị giá cổ phiếu VCG giảm gần 6%, lùi về mức 25,400 đồng/cp (phiên sáng 08/05).

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang