VLG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25-05-2020 16:24:00+07:00
25/05/2020 16:24 0
  •  

VLG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLG của CTCP Vinalines Logistics - Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/06/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 26/6/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3. tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể công ty sẽ thông báo sau

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang