VNG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

05-05-2020 17:43:00+07:00
05/05/2020 17:43 0
  •  

VNG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200505_20200505 - VNG - NQHDQT ve viec to chuc dhcd thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang