VPBank đề ra kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm nhẹ

20-05-2020 10:39:27+07:00
20/05/2020 10:39 0
  •  

VPBank đề ra kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm nhẹ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với kế hoạch kinh doanh 2020 cẩn trọng khi lãi trước thuế đề ra giảm nhẹ 1.1% so với kết quả 2019.

Kế hoạch kinh doanh 2020 của VPBank được đề ra cẩn trọng so với con số thực hiện được năm 2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 10,214 tỷ đồng, giảm nhẹ 1.1%. Tổng tài sản dự kiến 425,132 tỷ đồng, tăng 12.7%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 299,728 tỷ đồng (tăng 10.4%) và dư nợ cấp tín dụng đạt 304,744 tỷ đồng (tăng 12.3%). Mục tiêu tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng riêng lẻ dưới 3%.

Bên cạnh đó, HĐQT dự định trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận 2019, giữ lại khoản lợi nhuận chưa phân phối dưới hình thức lợi nhuận không chia, đồng thời không thực hiện chia cổ phiếu thưởng từ các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ… nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Về phương án phát hành ESOP, VPBank dự kiến phát hành 17 triệu cp phổ thông cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng theo chương trình phát hành lựa chọn dành cho người lao động với giá dự kiến 10,000 đồng/cp. Tổng giá trị dự kiến phát hành dự kiến tương đương 170 tỷ đồng.

Căn cứ vào yêu cầu thực tiễn của Ngân hàng, trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, HĐQT dự kiến số lượng thành viên HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập, 1 thành viên HĐQT điều hành kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. BKS gồm 4 thành viên, trong đó có ít nhất 2 thành viên chuyên trách.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VPBank được dự kiến tổ chức vào ngày 29/05/2020 tới đây.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang