ACB muốn chuyển sàn sang HOSE, phát hành trái phiếu quốc tế

01-06-2020 16:34:24+07:00
01/06/2020 16:34 3
  •  

ACB muốn chuyển sàn sang HOSE, phát hành trái phiếu quốc tế

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa được công bố của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB), ACB đặt kế hoạch lãi trước thuế 2020 của Tập đoàn khoảng 7,636 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và muốn chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE.

Năm 2020, ACB lên chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng cho năm 2020 với lợi nhuận trước thuế Tập đoàn khoảng 7,636 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 12%, tiền gửi khách hàng tăng 12%, tín dụng tăng 11.75% (chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 của ACB được NHNN giao tối đa là 11.75%). Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 kiểm soát dưới 2%. Chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

ACB dự kiến tăng vốn điều lệ năm 2020 từ chia cổ tức bằng cổ phần phổ thông cho cổ đông. Gần 1.7 triệu cp phổ thông sẽ được chia cổ tức năm 2019 từ 6,270 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập đầy đủ các quỹ của năm 2019. Vốn điều lệ tối đa dự kiến tăng thêm hơn 4,988 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 16,627 tỷ đồng lên mức gần 21,616 tỷ đồng. Việc tăng vốn được dự kiến hoàn thành trong quý 4/2020.

Mục đích của đợt tăng vốn này nhằm gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng, đầu tư vào các dự án chiến lược 2019 – 2024…

Mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS ACB dự kiến là 0.6% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2020.

ACB sẽ dùng nguồn tiền từ quỹ khen thưởng, phúc lợi để mua cổ phiếu quỹ để phân phối cho Công đoàn ACB. Công đoàn được giao giữ hộ nguồn cổ phiếu này để thưởng và phân phối cho người lao động theo quyết định của HĐQT.

Vì nhu cầu đa dạng hóa kênh huy động vốn, hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn huy động ngoại tệ trong nước, bổ sung nguồn vốn cấp 2 và tăng tỷ lệ vốn trung dài hạn để cho vay, ACB dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán chứng khoán và phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán chứng khoán tại nước ngoài. Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 10% tổng huy động tiền gửi khách hàng, với kỳ hạn trung – dài hạn bằng đồng USD. Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2020, lãi suất theo thị trường tại thòi điểm phát hành.

Đáng chú ý, trong tài liệu, ACB sẽ trình cổ đông thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của ACB từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Thời gian cụ thể sẽ theo quyết định của HĐQT.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang