ACS: Đặng Lê Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 100,966 CP

18-06-2020 14:57:00+07:00
18/06/2020 14:57 0
  •  

ACS: Đặng Lê Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 100,966 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Lê Minh
- Mã chứng khoán: ACS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100,966 CP (tỷ lệ 2.52%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Lê Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 611,000 CP (tỷ lệ 15.28%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,966 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100,966 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/06/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/06/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang