logo

Agribank được bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng từ ngân sách

19-06-2020 16:51:40+07:00
19/06/2020 16:51 0
  •  

Agribank được bổ sung vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng từ ngân sách

Quốc hội đồng ý bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 2019, tối đa 3.500 tỷ đồng.

* Vì sao phải tăng vốn điều lệ cho Agribank?

* Tăng vốn cho Agribank, cái khó của một doanh nghiệp nhà nước

Chiều 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 9, trong đó nêu nội dung bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank). 

Theo đó, Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019. Khoản tiền này bằng với lãi sau thuế nhà băng này sẽ nộp ngân sách năm 2020, tối đa 3.500 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ bảo đảm việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, Agribank là ngân hàng 100% vốn Nhà nước nhưng thời gian qua chưa được nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Do đó, tốc độ tăng vốn điều lệ của nhà băng này luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng tài sản, khiến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng bị suy giảm. Hiện với vốn điều lệ 30.591 tỷ đồng, nếu tính theo chuẩn mực vốn Basel II, đến 31/3, tỷ lệ an toàn vốn của Agribank chỉ đạt 6,9%, dưới mức tối thiểu 8% theo quy định.

Việc tăng thêm 3.500 tỷ vốn điều lệ giúp nhà băng này có điều kiện tăng quy mô trái phiếu phát hành để tăng vốn cấp 2; tăng dư nợ cho vay, doanh thu tăng thêm từ 4.500 tỷ đồng đến 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc bổ sung vốn điều lệ giúp Agribank gia tăng giá trị doanh nghiệp, thuận lợi trong quá trình cổ phần hóa và gia tăng giá trị thặng dư cổ phần hóa sau này. 

Anh Minh

Vnexpress

×
vietstock logo
Về đầu trang