BCE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

05-06-2020 17:48:00+07:00
05/06/2020 17:48 0
  •  

BCE: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200605_20200605 - BCE - CBTT Vv ky hop dong kiem toan BCTC nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang