BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Hùng

09-06-2020 14:45:00+07:00
09/06/2020 14:45 0
  •  

BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Tiến Hùng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Hùng
- Mã chứng khoán: BEL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 359,400 CP (tỷ lệ 5.99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 364,600 CP (tỷ lệ 6.08%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/06/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang