BFC: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

23-06-2020 16:26:00+07:00
23/06/2020 16:26 0
  •  

BFC: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200623_20200623 - BFC - CBTT bo sung tai lieu DHDCD TN 2020 (DS ung vien HDQT_BKS).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang