BFC: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết HĐQT

25-06-2020 17:10:00+07:00
25/06/2020 17:10 0
  •  

BFC: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết HĐQT

 Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Nghị quyết HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200625_20200625 - BFC - NQ & BB DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang