BMC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

11-06-2020 17:25:00+07:00
11/06/2020 17:25 0
  •  

BMC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

AMERICA LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200611_20200611 - BMC - Bao cao thay doi TLSH CDL - America LLC.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang