BMC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

24-06-2020 13:37:00+07:00
24/06/2020 13:37 0
  •  

BMC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200624_20200624 - BMC - CBTT BB va NQ hop DHDCD TN 2020.PDF

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang