BVH: Thông báo về việc thay đổi Thành viên HĐQT

30-06-2020 17:28:00+07:00
30/06/2020 17:28 0
  •  

BVH: Thông báo về việc thay đổi Thành viên HĐQT

Tập đoàn Bảo Việt thông báo về việc thay đổi Thành viên HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - BVH - CBTT THAY DOI NHAN SU-TV HDQT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang