CHPG2001: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2001

11-06-2020 14:07:00+07:00
11/06/2020 14:07 0
  •  

CHPG2001: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2001

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền HPG-HSC-MET01 (mã CK: CHPG2001) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200611_20200611 - CHPG2001 - Quyet dinh huy niem yet chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang