Chứng quyền CREE1905: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

01-06-2020 15:39:00+07:00
01/06/2020 15:39 0
  •  

Chứng quyền CREE1905: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CREE04MBS19CE (mã CK: CREE1905) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200601_20200601 - CREE1905 - QD huy niem yet CW.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang