CIG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

30-06-2020 14:37:00+07:00
30/06/2020 14:37 0
  •  

CIG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - CIG - Ky hop dong kiem toan nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang