CPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30-06-2020 16:52:00+07:00
30/06/2020 16:52 0
  •  

CPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPH của CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 16.4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,640 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/07/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần phục vụ mai táng Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/07/2020 và xuất trình chứng mình nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang